Archive

Tag Archives: poem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ay astig na Pilipino
ini-ibig ko ang aking kultura
ito ang aking pinanggalingan,
ito ang aking pagkakakilanlan
Ito’y aking pinag-aralan
upang malaman ang tunay na kasaysayan
at bilang ganti aking ipagsisigawan
ang kulturang aking kinagisnan
upang malaman ng aking mga kababayan
na ang kulturang pinangmulan
ay likas na mayaman at may kaka-ibang pagkakakilanlan

Ako ay astig na Pilipino
sa isip, sa salita at sa gawa.