Archive

Tag Archives: sugbuanon

0 – Wala
1 – Usa
2 – Duha
3 – Tulo
4 – Upat
5 – Lima
6 – Unom
7 – Pito
8 – Walo
9 – Siyam
10 – Napulo / Pulo
11 – Napulo’g usa
20 – kawhaan
21 – Kawhaa’g usa
30 – Katloan
31 – Katloa’g usa
40 – Kap-atan
41 – Kap-ata’g usa
50 – Kalim-an
51 – Kalim-a’g usa
60 – Kanum-an
61 – Kanum-a’g usa
70 – Kapitoan
71 – Kapitoa’g usa
80 – Kawaloan
81 – Kawaloa’g Usa
90 – Kasiyaman
91 – Kasiyama’g usa

100 – Usa ka Gatos
101 – Usa ka Gatos ug Usa
120 – Usa ka Gatos ug kawhaan
121 – Usa ka Gatos ug kawhaa’g usa

1,000 – Usa ka Libo
1,001 – Usa ka Libo ug usa
1,020 – Usa ka Libo ug kawhaan
1,021 – Usa ka Libo ug kawhaa’g usa
1,100 – Usa ka Libo ug gatos
1,120 – Usa ka Libo’g gatos ug kawhaan

10,000 – Laksa
1,000,000 – Usa ka Yukot
1,000,000,000 – Usa ka Wakat

Akopito

Unsa kaha kung mag binisaya na lang ta kunu, kulang ka’ayo palambu’un atung pinulongan ug budaya, madung’gan ni nimu sa ma’nga huni natu gamay ra ka’ayu ayus paminawun, sama sa ma’nga Bisrap (Bisaya Rap) gamay ra ka’ayu nindut paminahon, kulang lagi sa rhyming, bati pud ka’ayu paminawun kung na’ay sagul ingles ug espanyol, apan na’a pud nindut paminahon labun katung mga Binisaya ka’ayu na mga rap gamit atung pinulungan na wa gyu’y sagul la’in, nindut ka’ayu paminawun, kung sa bagay ma’u man pud ni akung na huna’an

katung ga tu’un pa ku  sa Elementary, wa gayud mi subject ining Sinugbu’an, wa gani ku kabalu kung tama bani akung ma’nga grammar sa akung gi pang pinulung, usahay malibug ku sa ma’nga pulung gi pang hisgut nila atu, usahay gud aku na lang sila ignun na inglesa na lang arun maka sabut ku, usahay tinagalug na lang.

katung pag gawas naku sa Pinas, mura gi mingaw gayud ku’g paminaw’g Binisaya, kanang gi mingaw gyud ka’g tabi-tabi ba sa mga higala nimu ba, busa natu na pa gugma ku sa akung pinulungan, mura na nindutan ku ba u gi mingaw lang gayud ku, ma’ayu rapud na ing’ani, arun ma apil pud ku sa pagbuhi sa atung pinulungan uy, heheh 😀 na abut na lang ku sa akung sugilanun :S

kung wa mu kasabut sa gi pang pinulung, adtu lang mu dinhi – http://www.binisaya.com/cebuano/