Archive

Baybayin

I have been researching different kinds of writing system,
one thing I noticed is, each of them writing system has
their alphabetical orders like in Japanese Hiragana
a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, etc…
different to the latin ABCD

If you look at the book Doctrina Cristiana you will see
the basic Baybayin alphabetical order
I’ve seen some charts that never actually use this sequence
(PS – ABAKADA is ABC influence,)

Full order must be:

A U O I E

Ha Hu Ho Hi He

Pa Pu Po Pi Pe

Ka Ku Ko Ki Ke

etc….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ay astig na Pilipino
ini-ibig ko ang aking kultura
ito ang aking pinanggalingan,
ito ang aking pagkakakilanlan
Ito’y aking pinag-aralan
upang malaman ang tunay na kasaysayan
at bilang ganti aking ipagsisigawan
ang kulturang aking kinagisnan
upang malaman ng aking mga kababayan
na ang kulturang pinangmulan
ay likas na mayaman at may kaka-ibang pagkakakilanlan

Ako ay astig na Pilipino
sa isip, sa salita at sa gawa.