Archive

Tag Archives: cebuano

0 – Wala
1 – Usa
2 – Duha
3 – Tulo
4 – Upat
5 – Lima
6 – Unom
7 – Pito
8 – Walo
9 – Siyam
10 – Napulo / Pulo
11 – Napulo’g usa
20 – kawhaan
21 – Kawhaa’g usa
30 – Katloan
31 – Katloa’g usa
40 – Kap-atan
41 – Kap-ata’g usa
50 – Kalim-an
51 – Kalim-a’g usa
60 – Kanum-an
61 – Kanum-a’g usa
70 – Kapitoan
71 – Kapitoa’g usa
80 – Kawaloan
81 – Kawaloa’g Usa
90 – Kasiyaman
91 – Kasiyama’g usa

100 – Usa ka Gatos
101 – Usa ka Gatos ug Usa
120 – Usa ka Gatos ug kawhaan
121 – Usa ka Gatos ug kawhaa’g usa

1,000 – Usa ka Libo
1,001 – Usa ka Libo ug usa
1,020 – Usa ka Libo ug kawhaan
1,021 – Usa ka Libo ug kawhaa’g usa
1,100 – Usa ka Libo ug gatos
1,120 – Usa ka Libo’g gatos ug kawhaan

10,000 – Laksa
1,000,000 – Usa ka Yukot
1,000,000,000 – Usa ka Wakat

Akopito

Unsa kaha kung mag binisaya na lang ta kunu, kulang ka’ayo palambu’un atung pinulongan ug budaya, madung’gan ni nimu sa ma’nga huni natu gamay ra ka’ayu ayus paminawun, sama sa ma’nga Bisrap (Bisaya Rap) gamay ra ka’ayu nindut paminahon, kulang lagi sa rhyming, bati pud ka’ayu paminawun kung na’ay sagul ingles ug espanyol, apan na’a pud nindut paminahon labun katung mga Binisaya ka’ayu na mga rap gamit atung pinulungan na wa gyu’y sagul la’in, nindut ka’ayu paminawun, kung sa bagay ma’u man pud ni akung na huna’an

katung ga tu’un pa ku  sa Elementary, wa gayud mi subject ining Sinugbu’an, wa gani ku kabalu kung tama bani akung ma’nga grammar sa akung gi pang pinulung, usahay malibug ku sa ma’nga pulung gi pang hisgut nila atu, usahay gud aku na lang sila ignun na inglesa na lang arun maka sabut ku, usahay tinagalug na lang.

katung pag gawas naku sa Pinas, mura gi mingaw gayud ku’g paminaw’g Binisaya, kanang gi mingaw gyud ka’g tabi-tabi ba sa mga higala nimu ba, busa natu na pa gugma ku sa akung pinulungan, mura na nindutan ku ba u gi mingaw lang gayud ku, ma’ayu rapud na ing’ani, arun ma apil pud ku sa pagbuhi sa atung pinulungan uy, heheh 😀 na abut na lang ku sa akung sugilanun :S

kung wa mu kasabut sa gi pang pinulung, adtu lang mu dinhi – http://www.binisaya.com/cebuano/

Courtesy of GMA 7- Lupang Hinirang (GMA 7) video

To learn more about Datu Silapulapu click here – wwwhistoricalconundrums.blogspot.com/2009/10/claim-of-sen.html

“Datu Silapulapu”

Note – “Their holding the Kalasag (Shield) wrong, the round shape of the kalasag should be below not above”

“Conquestadors on the shorelines”

“HITIN MITSURGI STYLE!! ? 😀 ”

“Abaniko or Pamaypay style of Filipino Kali perhaps? :)”

Note – “Thier holding the Kampilan (Sword) wrong, the straight edge of the sword should be facing forward””

We all know what happen to Magellan during that day! Rest in Peace””

Akopito – akopito.weebly.com/suwat-bisaya.html

Introduction of Bisaya script (Suwat Bisaya)

Bisaya chart 2013

Badlit script / Suwat Bisaya (Baybayin Bisaya) – is an Ancient pre-Filipino writing system, it’s member of the Brahmic family and closely related to other writing system in Southeast Asia, Badlit is an Abugida or an alpha-syllabary writing system, like most writing system used in Southeast Asia, where any consonants is pronounced with a vowel and using a diacritical marks to express other vowels. It is written from left to right and requires no spaces between words, space is use only after end of a sentence or punctuation, although in modern writing it usually contains spaces after each word to enhance readability.

Suwat Bisaya has 20 phonemes. There are Fifteen consonants: Ba, Ka, Da, Ga, Ha, La, Ma, Na, Nga, Pa, Ra, Sa, Ta, Wa and Ya . There are five vowels: A, E, I, O, U

Pantingog (vowels)

In ancient times, before the arrival of the Spanish in the Philippines, Bisaya had three vowels phonemes: /a/. /i/ and /u/. This was later expanded into five vowels with the introduction of Spanish words. the vowels are /a/, /e/, /i/, /o/ and /u/

Vowel

Katingog (Consonants)

There are Fifteen basic consonants:

consonants

Fifteen basic consonants of Suwat Bisaya b, k, d, g, h, m, n, ŋ, p, r, s, t, w, j, followed by the inherent vowel /a/ ‘as shown above.


Bisaya Consonant names depending on the points of articulation:

“Dala + ” when points touches
“Agi + ” when air passes to points
“Pugong + ” covering the velum then release
“Tulon + ” covering the velum, air passes through nasal

Consonant name 1

Kudlit (Diacritical marks)

Suwat Bisaya is an Abugida, cross between a syllabary and an alphabet writing system. They use the same basic consonants, this combine them with a Diacritical mark called a Kudlit, the kudlit allows you to change the default /a/ sound of any of the basic consonants character.

kudlitset

kudlit

Punctuation mark
Panulbok

Records of Bisaya characters

All Recorded Character chart

Related Page:

– How to write Suwat Bisaya [Click here]